Nyheter | Medlemsskap / Tilbud | Spilletider | Seriespill | Forum | Bildearkiv | Kart | Om Klubben | Barn og Unge
Har du betalt treningsavgift?
Skrevet av: knut
E-mail:knut@skjerping.no

Det er mulig å delta på ulike treningspartier og de fleste har mottatt faktura for ønskede treningstider. Informasjon om avgiftene er tilgjengelig på vår hjemmeside http://www.kjelsaas-btk.no/medlemsskapstilbud.php

Dersom du ikke har mottatt faktura eller ønsker å endre på ditt treningsopplegg og din deltakelse i seriespill etc., ta kontakt med Jan Berner.

Følgende spillere har er registrert (har betalt) i vårt system:

Aspiranter/voksne som trener 3-5 dager per uke (kr 950,- pr. halvår):

- Jade Quian
- Wang Xi

Aspiranter/voksne som trener 1-2 dager pr. uke (kr 750,- pr. halvår):

- Pål Valeheim
- Magnus Vikstrøm
- Birger Andersen
- Maria Pilar Vasques
- Tore Kristoffersen
- Jan Guldbrantsen
- Öivind Csisar
- Trond Aukland
- Yi Liu
- Thomas Gundersen
- Niklas Nielsen
- Knut Skjerping
- Mona Skjerping
- Christina Siao
- Martin Vu


Studenter, pensjonister og uføretrygdede som trener 3-5 dager per uke (kr 700,- pr. halvår):

- Ingen


Studenter, pensjonister og uføretrygdede som trener 1-2 dager pr. uke (kr 550,- pr. halvår):

- Nicolai NikkmanSpillere som bare deltar i seriespill og på subsidierte stevner (NM) Kr 600,-pr. sesong):

- Ingen