Nyheter | Medlemsskap / Tilbud | Spilletider | Seriespill | Forum | Bildearkiv | Kart | Om Klubben | Barn og Unge
Treningsavgift og medlemsavgift slått sammen
Skrevet av: janb
E-mail:

For våren 2019 er medlemsavgift og treningsavgift slått sammen til en regning. Treningsavgifter inkl. medlemsavgift og ballavgifter (betales hver termin)
• Kr 850,- for aspiranter/voksne som trener mandager og/eller onsdager
• Kr 650,- for studenter, pensjonister og uføretrygdede som trener mandager og/eller onsdager
• Kr 1050,- for aspiranter/voksne som trener 3-5 dager per uke
• Kr 800,- for studenter, pensjonister og uføretrygdede som trener 3-5 dager per uke
• Bordtennisskolen er på 750 kr per halvår

Treningsavgiften skal betales inn på kontonr.: 0530.31.32297 innen 15.februar 2019, om ikke annet er avtalt med Jan Berner. Ta kontakt med Jan Berner på mail ved spørsmål om treningsavgift.

jan.berner@olympian.org