Nyheter | Medlemsskap / Tilbud | Spilletider | Seriespill | Forum | Bildearkiv | Kart | Om Klubben | Barn og Unge
Velkommen til årsmøte 25. mars 2019
Skrevet av: knut
E-mail:knut@skjerping.no

Styret i Kjelsås bordtennisklubb inviterer alle medlemmer til årsmøte mandag 25. mars kl. 19:30 i Bjølsenhallen. Forslag sendes knut@skjerping.no innen 11. mars. Saksdokumenter fremlegges og gjennomgås på årsmøtet og kan også fås en uke før årsmøtet ved henvendelse til 40045094@258.no.

Agenda:

1. Åpning

2.Godkjenning av formalia (innkalling, stemmeberettigede og dagsorden/agenda).

3.Protokollsignatur/dirigent/referent
- Utvelgelse av to representanter til å signere årsmøteprotokollen.
- Utvelgelse av dirigent/møteleder.
- Utvelgelse av referent.

4. Årsberetning
- Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen for 2018.

5.Innkomne forslag
- Vedtak vedrørende innkomne forslag.

6. Fastsettelse av kontingenter
- Vedtak om endringer.

7. Regnskap
- Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2018.

8. Budsjett
- Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2019.

9. Valg
- Styre
- Revisorer (2)
- Valgkomité


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Vell møtt!!!