Nyheter | Medlemsskap / Tilbud | Spilletider | Seriespill | Forum | Bildearkiv | Kart | Om Klubben | Barn og Unge
Har KBK din riktige e-postadresse?
Skrevet av: knut
E-mail:knut@skjerping.no

På årsmøtet ble det besluttet at årskontingent og andre fakturaer til medlemmene, som hovedregel, skal sendes til medlemmenes e-postadresse.
Har du oppgitt feil e-postadresse, kan dette påføre deg ekstragebyr.
Dersom medlemmer har oppgitt feil/mangelfull e-postadresse, må klubben sende fakturaene pr. post. I så fall vil det påløpe et ekstra gebyr på kr. 50,- (for dekning av porto og administrasjon).

De som ikke har, eller ikke ønsker oppgi e-postadresse, (og som ikke ønsker å betale ekstra for å få fakturaen hjem i posten) kan hente fakturaer i hallen og fylle ut og legge igjen bilagsdelen (og betale i henhold til innbetalingsdelen – jfr. referansenummer).
Et annet alternativ er å betale direkte til klubben kontonummer: 05303132297. Husk i så fall å oppgi medlemsnavn og hva du betaler for.

Årsmøtet besluttet videre at de som ønsker halvårskontingent, betaler halv pris + kr 50,- pga. ekstra administrasjon m.m.