Nyheter | Medlemsskap / Tilbud | Spilletider | Seriespill | Forum | Bildearkiv | Kart | Om Klubben | Barn og Unge
Medlemskort
Skrevet av: knut
E-mail:knut@skjerping.no

Det er kommet klage på at det noen ganger er utenforstående inne i hallen i klubbens tilmålte spilletider. For å få orden og oversikt, vil vi etter påske dele ut medlemskort til alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2010. Odd vil ta seg av utdelingen til barn og unge på bordtenniskolen.

Øvrige medlemmer vil får medlemskortene utdelt av styremedlemmer som har nøkkel til kontoret.

Har du spørsmål knyttet til din medlemskontingent, ta kontakt med vår kasserer, som har oversikt over alle innbetalinger:

- Hilde Gundersen,
tlf: 91861139
e-post: hilde.gundersen@sam.oslo.kommune.no

Medlemmer i styret vil foreta løpende medlemskontroll.