Nyheter | Medlemsskap / Tilbud | Spilletider | Seriespill | Forum | Bildearkiv | Kart | Om Klubben | Barn og Unge
Vedtekter for Voksenranking
Skrevet av: magnus
E-mail:magnus at vikstrom dot no

Vedtekter for Voksenranking i bordtennisJustert med regelendringer for sesongen 2010/2011 sist ajourført 26.juli 2010

1. Arrangør plikter å:
a) informere om arrangementene på egen webside og til klubbenes kontaktpersoner.
b) Ta inn startkontingent. Single kr 20,- og double kr 10,-
c) Godta påmeldinger inntil 20 minutter før start. De som satser på å komme etter den tid uten å ha gitt beskjed får bli med hvis arrangør aksepterer det. Er det fullt 20 minutter før kampstart så må bedriftsspillere vike plassen.
d) Stille med enkel bevertning (kaffe, småkaker) uten å ta betalt for det. Unntak er evt der det ikke er lov mhp halldriften.
e) Lede arrangementet med puljeoppsett, føring av resultater og annet.
f) Ha baller. Ingen krav til kvalitet på disse.

2. Spilleform - single
I utgangspunktet skal man ha 4-mannsgrupper i innledende puljer. De som vinner sin gruppe kommer i neste gruppe i en ren gruppe med andre 1’ere. Tilsvarende for de som blir nummer 2. De kommer i en ren 2’er gruppe neste runde. Tilsvarende også for de som blir nummer 3 og 4 i innledende gruppe.

Runde 2 er dermed også puljespill med 4 i hver gruppe. Er det 16 deltagere med så er man nå ferdig og har dermed rangert alle plasseringene fra 1..16. Er det f.eks 32 deltagere med så vil vinneren av de 2 ener-gruppene spille plasseringskamp, 2’erne spille plasseringskamp osv.

Alle spillere i turneringen får dermed like mange kamper såfremt det ikke under 4 spillere i noen av puljene. Utgangspunktet er at alle kamper spilles best av 5 sett. Arrangøren kan gjøre om til 3-setts kamper for å få tidsskjemaet til å gå opp, og dessuten har alle spillere har krav til å spille kun 3-setts kamp hvis deres fysiske form tilsier det.

Vi følger vanlige regler til NBTF mhp opptelling av puljeresultater. For tiden gjelder at ved likt antall seiere så er det innbyrdes oppgjør som teller før sett-telling.

3. Spilleform - double
Spillerne deles i 4 grupper etter styrke. Deretter er det trukken partner. De i gruppe1 (de beste) og gruppe4 trekkes sammen og gruppe 2 og 3 trekkes sammen. Rent cupspill. Best av 3 sett. Kun arrangert på noen av stevnene. Kun vinnerne spiller videre.

4. Seeding
Grunnlag for seeding er Norgesrankingen.Bedriftsspillere uten lisens seedes ikke. I 4’er og 5’er puljer seedes 2 stk og i evt 3’er puljer seedes kun 1. Snake-prinsippet benyttes.

5. Sammenlagtpoeng - single
Vinneren får alltid så mange sammenlagtpoeng som det er deltagere. Nr 2 får 1 poeng
mindre osv….Sistemann får 1 poeng. Fremmøte blir dermed bra belønnet.

6. Sammenlagtpoeng - double
Vinneren av hver kamp får 3 poeng.

7. Topp16 (VRtopp16 og VRkvalik16)
De 10 beste på sammenlagtlista går direkte videre til VRtopp16. De som er på plassene 11-34 (altså 24 spillere) kjemper om de 6 siste plassene. Dette blir eget stevne kalt ”VRkvalik16”
Spillesystem i VRkvalik16 :
4 puljer a 6 spillere. De 4 beste i hver pulje går videre. Best av 3 sett i denne runden. Da er det 16 spillere igjen. Neste runde er det 4 puljer med 4 spillere. 2 spillere i hver pulje går videre. Denne runden spilles best av 5 sett. Det er 8 spillere igjen. Siste runde er det 2 puljer med 4 spillere. 3 i hver pulje blir da kvalifisert. Best av 3 sett i denne runden. Det spilles til slutt 2 enkeltkamper (3-settere). Vinneren av hver gruppe spiller mot hverandre for å kåre dagens vinner. Dessuten spiller de som ble nr 4 i pulja mot hverandre for å registrere hvem av disse som blir førstereserve og andre-reserve på VRtopp16. Det er altså kun runde 2 som spilles best av 5 sett fordi det blir i denne runden "det hele avgjøres". Stor sannsynlighet at de 2 reservene (plass 7 og 8) også får plass i VRtopp16 da vi pleier å ha forfall på 1-2 spillere hver gang. Arrangør kan avvike spillesystem på VRkvalik16 hvis det er fornuftig.

NB!
Man må ha deltatt på MINST 4 SINGLE-voksenrankinger i sesongen for at man kan delta på noen av Topp16-arrangementene.

8. Premiering og annet
a) Kun i VRtopp16 er det aktuelt med premiering, krav til spillelisens og Norgesranking-poeng. I alle de andre
ordinære Voksenrankingstevnene og VRkvalik16 behøver man ikke tilhøre noen klubb eller ha lisens.
b) 1/3 av oppsamlede penger benyttes i VRkvalik16. 2/3 av oppsamlede penger benyttes i VRtopp16
Vi starter sesongen med kr 917,- i kassenForslag til stevner/arrangører sesongen 2010/2011

Stevne 1
Søndag 22.august (dagen etter Modum Open).
Arrangør: Fokus Klasser: Single + trukken double

Stevne2
Uke 34 (mandag 23.sept – fre 27.sept). Selve spilledagen kommer senere.
Arrangør: Lynild Klasser: Single

Stevne3
Uke 42 (man 18.okt – fre 22.okt). Selve spilledagen kommer senere.
Arrangør: Kjelsås Klasser: Single

Stevne4
Lør 4.desember
Arrangør: Fokus Klasser: Single + trukken double

Stevne5
Uke 1 (man 3.jan – fre 7.jan). Selve spilledagen kommer senere.
Arrangør: Lynild Klasser: Single

Stevne6
Uke ? (24.jan – 28.jan). Selve spilledagen kommer senere.
Arrangør: Kjelsås Klasser: Single

Stevne7
Lør 12.mars
Arrangør: Fokus Klasser: Single + trukken double

Lør 9.april VRkvalik16 arrangør: Lynild
Lør 7.mai VRtopp16 arrangør: Fokus


NB!
TERMINLISTEN TIL BEDRIFTSBORDTENNISEN ER IKKE KLAR ENDA. De arrangerer ofte stevner på mandager. Vi bør helst ikke arrangerer Voksenranking samtidig med OBIK sine stevner.

Komite for Voksenrankingen: Aud Aarnes (Lynild), Magnus Vikstrøm (Kjelsås) og Erik Lindholm (Fokus)