Nyheter | Medlemsskap / Tilbud | Spilletider | Seriespill | Forum | Bildearkiv | Kart | Om Klubben | Barn og Unge
Invitasjon til årsmøtet 20. mars
Skrevet av: knut
E-mail:knut@skjerping.no

Årsmøtet avholdes onsdag 20. mars kl. 20 for alle betalende medlemmer i Kjelsås bordtennisklubb.

Det anbefales å kombinere årsmøtet med å heie frem vårt førstelag, som spiller sin siste lagkamp (mot Jevnaker) kl. 18:00. For de som ønsker å svette litt før møtet, blir det mulighet for å trene på 2/3 av hallen frem til årsmøtet.

Agenda:

1.Åpning

2.Godkjenning av formalia:
- Godkjenning av innkalling og dagsorden (agenda).

3.Protokollsignatur/dirigent/referent:
- Utvelgelse av to representanter til å signere protokollen.
- Utvelgelse av dirigent/møteleder.
- Utvelgelse av referent.

4.Årsberetning:
- Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen for 2012.

5.Innkomne forslag:
- Vedtak vedrørende innkomne forslag.

6.Fastsettelse av kontingenter:
- Vedtak om eventuelle endringer.

7.Regnskap:
- Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2012.

8.Budsjett:
- Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2012.

9.Valg:
- Styre
- Revisorer (2)
- Valgkomité

Forslag sendes på e-post til knut@skjerping2.no innen 1. mars 2013.