Nyheter | Medlemsskap / Tilbud | Spilletider | Seriespill | Forum | Bildearkiv | Kart | Om Klubben | Barn og Unge
Tiltak for å bedre spilleforholdene i hallen
Skrevet av: knut
E-mail:knut@skjerping.no

Kjelsås BTK har, sammen med NBTF/OIK, oppdatert hallavtalen. I den forbindelse er det ”røsket tak i” forhold som må bli bedre i hallen. Vi er blitt enig om følgende: Kjelsås BTK kjøper inn spesialrens for bordene og sørger for at disse blir renset på riktig måte. Regning sendes utleier. Sagene skaffer lysstoffrør som klubben kan skifte fortløpende. Videre skal toppdekket i hallen utbedres, slik at problemer med glatt gulv elimineres. Vi håper å ha dette på plass torsdag og fredag i uke 39, slik at utlufting skjer i høstferien. Bordrensingen tas i begynnelsen av uke 41 (etter gulvprosjektet).
For øvrig er prisen for å leie bordtennishallen i helger 150 kr pr time for oss (og Lynild BTK).
For andre ”private aktører” er prisen 550 kr pr time.

Undertegnede ønsker i takke Sagene IF for godt samarbeid.

I tillegg skal det ikke legges skjul på at vår satsing på barn, unge og funksjonshemmede (inklusive samarbeidet med Jan Berner) har vært viktige medvirkende faktorer til at vi nå ser ut til å få orden på forhold som har "plaget" oss i lengre tid.

Mer informasjon kommer når angitte planer er endelig bekreftet av kommunen.