Nyheter | Medlemsskap / Tilbud | Spilletider | Seriespill | Forum | Bildearkiv | Kart | Om Klubben | Barn og Unge
INVITASJON TIL ÅRSMØTE 16. MARS 2016
Skrevet av: knut
E-mail:knut@skjerping.no

Styret i Kjelsås bordtennisklubb inviterer alle medlemmer til årsmøte onsdag 16. mars kl. 19:30 i Bjølsenhallen. Forslag sendes knut@skjerping.no innen 1. mars. Saksdokumenter fremlegges og gjennomgås i årsmøtet og kan også fås en uke før årsmøtet ved henvendelse til knut@skjerping.no. Agenda:

1. Åpning

2.Godkjenning av formalia (innkalling og dagsorden/agenda).

3.Protokollsignatur/dirigent/referent
- Utvelgelse av to representanter til å signere årsmøteprotokollen.
- Utvelgelse av dirigent/møteleder.
- Utvelgelse av referent.

4. Årsberetning
- Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen for 2015.

5.Innkomne forslag
- Vedtak vedrørende nye lover/vedtekter
- Vedtak vedrørende innkomne forslag.

6. Fastsettelse av kontingenter
- Vedtak om endringer.

7. Regnskap
- Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2015.

8. Budsjett
- Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2016.

9. Valg
- Styre
- Revisorer (2)
- Valgkomité

Vell møtt!!!