Nyheter | Medlemsskap / Tilbud | Spilletider | Seriespill | Forum | Bildearkiv | Kart | Om Klubben | Barn og Unge
Medlemskort 2016
Skrevet av: knut
E-mail:knut@skjerping.no

Betalingsfrist for medlemsavgift er 15. februar. Denne fristen har blant annet sammenheng med regelen om at medlemmer må ha betalt innen den dato for å være stemmeberettigede på årsmøtet 15. mars. Barn og unge under 15 år har ikke stemmerett på årsmøtet, men skal ha medlemskort. Utdeling av medlemskort for 2016 er i gang.


Medlemskort for barn 2016 for denne sesongen (jan – mai, 2016) er tilgjengelig på kontoret. Kontakt Øyvind Christensen i hallen på mandag eller onsdag, kl 16:00-18:00.

Medlemskort for voksne 2016 kan også hentes på kontoret. Ta kontakt med Knut Skjerping, knut@skjerping.no, eller telefon +47 4004 5094, da det er flere kort som ikke er ferdig pga uklar bankinformasjon (betalingsinformasjon).

Vennlig hilsen,
Styret i Kjelsås Bordtennisklubb