Nyheter | Medlemsskap / Tilbud | Spilletider | Seriespill | Forum | Bildearkiv | Kart | Om Klubben | Barn og Unge

Medlemsskap

Medlemskontingenten er 100 kr/år og er en separat avgift for alle medlemmer.

I tillegg kommer en halvårlig treningsavgift som for tiden er:

 • Kr 750,- for aspiranter/voksne som trener mandag og/eller onsdager.
 • Kr 550,- for studenter, pensjonister og uføretrygdede som trener mandag og/eller onsdager.
 • Kr 950,- for aspiranter/voksne som trener 3-5 dager per uke
 • Kr 700,- for studenter, pensjonister og uføretrygdede som trener 3-5 dager per uke

Treningsavgiften innkluderer deltakelse i seriespill og/eller NM samt ballavgift.

Halvårskontingent gjelder fra januar til og med juni, og fra juli til og med desember. Faktura sendes ut i begynnelsen av hvert halvår

Serie og turneringsavgift

Spillere som ikke deltar på trening men som ønsker å spille seriespill og/eller NM kan velge å betale en sesongavgift på kr 700,-. Denne avgiften dekker deltakelse i seriespill samt NM. Husk at NBTF lisens på kr 450,- kommer i tillegg.

Tilbud til spillere

Barn og ungdom

 • Bordtennisskolen på mandager og onsdager
 • Bordtennisskolen på tirsdager og torsdager
 • Seriespill på egne ungdomslag i regional lagserie (4 div) samt evt egen serie for aldersbestemte klasser
Kursene varer som regel fra september til desember og fra januar til mai. Har du spørsmål til bordtennisskolen så Ta kontakt med Jan Berner (jan.berner@olympian.org eller tlf. 970 82 529)

Voksne

 • Fellestrening mandager og onsdager fra kl 18.00.
 • Egentrening alle ukedager når ledig tid. Se spilletider
 • Seriespill i nasjonal lagserie (1 - 3 div). Klubben dekker reise- og boutgifter i landsomfattende avdelinger og utgifter til kjøring i avdelinger som spilles på østlandet.
 • Seriespill regional lagserie (4 div).
 • NM for senior og NM for veteraner. Klubben dekker påmeldingsavgift i lag

Tilbud til støtteapparat og tilitsvalgte

Aktive bidragsytere til klubben får dekket kostnader ved opplæring innen:
 • Praksis samt lederopplæring - Opplæring i regi av Oslo Idrettskrets
 • Treneropplæring - NBTF Trener 1 og 2 kurs
 • Dommeropplæring - NBTF dommerkurs
 • Teknisk delegerte/arrangører av egne stevner - NBTF stevnearrangementskurs

Mer informasjon om kurs som arrangeres av NBTF finnes på bordtennis.no

Ønsker du å spille/trene med oss eller har spørsmål om bordtennisskolen?

Ta kontakt med Jan Berner (jan.berner@olympian.org eller tlf. 970 82 529)