Nyheter | Medlemsskap / Tilbud | Spilletider | Seriespill | Forum | Bildearkiv | Kart | Om Klubben
Årsmøte onsdag 15. mars
Skrevet av: knut
E-mail:40045094@258.no

Styret i Kjelsås bordtennisklubb inviterer alle medlemmer til årsmøte onsdag 15. mars kl. 20:30. Dersom det er mulig avholdes møtet i Bjølsenhallen, hvis ikke avholdes møtet på Teams. Forslag sendes knut@258.no senest to uker før årsmøtet. Saksdokumenter fremlegges og gjennomgås på årsmøtet og kan fås en uke før årsmøtet ved henvendelse til leder på tlf. 40045094 eller e-post (se over)

Agenda:

1. Åpning
2. Godkjenning av stemmeberettigede
3. Valg av dirigent (møteleder)
4. Valg av protokollfører (referent)
5. Valg av to medlemmer til å signere protokollen
6. Godkjenning av innkallingen
7. Godkjenning av sakslisten og forretningsorden
8. Behandling av årsberetning
9. Behandling av regnskap
10. Behandling forslag og saker
11. Fastsettelse av medlemskontingent
12. Vedta budsjett
13. Behandle organisasjonsplan
14 Foreta følgende valg
a Styre (leder, nestleder, ett styremedlem og ettvaramedlem)
b Kontrollutvalg (2 medlemmer og ett varamedlem)
c Representanter til ting og møter m.m.
c Valgkomité (leder, to medlemmer og ett varamedlem)

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og gjort opp alle sine økonomiske forpliktelser i Kjelsås BTK. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se vår oppdaterte "Lovnorm for Kjelsås BTK" i menyen til venstre.


Vell møtt!!!